Contributie & Inschrijven

Het seizoen

Het seizoen loopt van september tot en met mei.

Contributie per seizoen

Jeugd tot 12 jaar € 35,00
Jeugd 12-16 jaar € 50,00
Jeugd 17 – 25 jaar (stud) € 70,00
Senioren € 100,00
Aanmeldingkosten € 3,50

Graag automatische incasso, dit bespaart ons tijd en geld.
Bankrelatie: RaboBank Ruinen nr. NL35 RABO 0379038080
Incassant-ID NL16ZZZ400468500000

Wie kan er lid worden?

In principe iedereen van 7 jaar en ouder. Het lidmaatschap is persoonlijk.
Rackets: Voor beginners adviseren wij een goed maar niet te duur racket aan te schaffen. Indien u tijdelijk uw eigen racket niet kunt gebruiken kunt u spelen met een racket van de vereniging.

Opzeggging Lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (1 augustus) met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Uitzonderingen worden geregeld in de statuten.

Inschrijfformulier

  • MM slash DD slash JJJJ
  • Naam rekeninghouder indien deze afwijkt van de aanvrager: :……………………….