Privacyverklaring

De gegevens die je aan de Badmintonvereniging Ruinen verstrekt worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden niet voor andere doeleinden gebruikt of ter beschikking gesteld aan derden. Badmintonvereniging Ruinen zal verder zo zorgvuldig als mogelijk met je gegevens omgaan.

Badmintonvereniging Ruinen vraagt alleen gegevens die nodig zijn voor de registratie van het lidmaatschap. Dit betreft Naam, Adres, Woonplaats, Geslacht, Geboortedatum, Banknummer en e-mail adres.

Het Banknummer is nodig om je contributie automatisch te kunnen innen. Het e-mailadres is nodig om iets naar je toe te kunnen sturen zoals wedstrijdschema’s , toernooien en overig nieuws.

Badmintonvereniging Ruinen verzamelt geen andere gegevens dan strikt noodzakelijk voor de goede werking van de website. Er worden nooit persoonlijke gegevens van leden op de website vermeld. In wedstrijdverband of toernooi kan alleen je naam worden vermeld of een foto van de winnaars.

Badmintonvereniging Ruinen maakt ook gebruik van Facebook. Dit wordt strikt gebruikt om te informeren en om leden en anderen uit te nodigen. Voor het plaatsen van foto’s op Facebook zal altijd vooraf om toestemming worden gevraagd.

Je persoonlijke  gegevens zijn veilig opgeslagen in ons eigen ledenbestand waar anderen geen toegang toe hebben. De ledenadministratie wordt beheerd in een Excel programma waarop een antivirus systeem van Norton is geïnstalleerd. Regelmatig vindt een back-up plaats op een externe harde schijf die in een afgesloten kast wordt bewaard. 

Als je je uitschrijft als lid van de Badmintonvereniging Ruinen dan worden al je persoonlijke gegevens gewist.

Badmintonvereniging zal je nooit actief benaderen voor zaken anders dan noodzakelijk voor een goede uitoefening van de sport.

Mocht je desondanks niet tevreden zijn over het privacy beleid van Badmintonvereniging Ruinen dan stellen we het zeer op prijs dat je daarover contact met ons opneemt via het Bestuur of mail naar BVRuinen@gmail.com.